martes, 31 de julio de 2018

Secretos

. כרגע, אני מרגיש רב-מימדית , יש גופה בבית שלו, עם כותונת בקיץ כחולה. מדפיסה את זה ליד מרפסת כל מה שתדמיינו ותכתבו. יעברו לצד השני

מצד שני, זה לא האווטאר היחיד באינטרנט. באינטרנט יש לי שבע זהויות שונות, כולן עם ערוץ Youtube.

. לכל זהות אין שום קשר לאחר אבל היי, אני מניח שהם דמויות. שיש להן אובססיה מיקרו

, אני מחשיב את עצמי בצד האנושי. אז היה לי בן בזכות מלאה לתרגל. את החופש המיני שלי

אני מלווה עם מילים אלה לכל האחיות אשר בוטלו, לא רק ילדים, ספרים, יצירות אמנות, יצירות מכל הסוגים.

זה עולה הרבה כדי להראות את המציאויות האלה לעולם, כאשר אנו יודעים כי אנו ישפטו כמו מכשפות רעות אנוכיות, כמו אמהות  "מהטבע".

זה נכון: עשיתי את ההיפך ונכנסתי להריון ב "בטעות" כי כן

No hay comentarios: